Recente wijzigingen in de kansspelwetgeving

By Admin

De belangrijkste wijzigingen op een rij: Basiscontract; Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan

19 feb 2019 De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee  Publicatie koninklijk besluit 14/01/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit de inzetten van de spelers en wordt geregeld in artikel 8 van de Kansspelwet. Een van de belangrijke veranderingen zal de manier van registreren en geld storten worden. De nieuwe wetgeving moet er niet alleen voor zorgen dat de  28 mei 2019 Vanaf 1 juni 2019 is het voor legale goksites niet meer mogelijk om nieuwe spelers te lokken met overdreven bonussen. Maximaal mag een 

28 mei 2019 Vanaf 1 juni 2019 is het voor legale goksites niet meer mogelijk om nieuwe spelers te lokken met overdreven bonussen. Maximaal mag een 

RECENTE WIJZIGINGEN IN DE VERZEKERINGSWETGEVING Inleiding 1. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen­ komst was nog maar goed volledig in werking getreden 1 of de wetgever diende al noodgedwongen op te treden om een aantal belangrijke bepalingen te wijzigen. Het betrof in hoofdzaak de bepalingen inzake de duur van Tijdens deze sessie krijgt u alvast een overzicht van de recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving en hoe u die moet interpreteren. Vanuit zijn dagelijkse ervaring zal de spreker u aan de hand van praktijkgevallen en voorbeelden een bruikbare vertaling geven van de recente wetgeving en dit op basis van interactie met de deelnemers. Enkele recente wijzigingen aan de regelgeving archeologie. Vlaams decreet van 7 juli 2017 houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Alle voorgestelde wijzigingen in de kansspelbelasting zullen in werking treden Bij de formulering van het onderhavige voorstel tot wijziging van de Wet op de 

• Wet inzake de verplichte verzekering BA beroep voor dienstverleners in de bouwsector. • Voorbehoud : indien er nog meer wijzigingen komen, worden deze in de mate van het mogelijke mee opgenomen in de opleiding . Doelstelling van de opleiding. Na dit seminarie bent u weer helemaal mee met de meest recente wetgevingen. Voorbereiden op de nieuwe wet. Online weddenschappen en online casinospelen zijn in Nederland nu nog verboden. Dit gaat veranderen. De planning is dat de  7 mei 2019 Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, Wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het  18 juli 2017 Belangrijke eisen en wijzigingen wetsvoorstel kansspelwetgeving. Het nieuwe wetsvoorstel brengt een aantal ingrijpende veranderingen met  19 feb 2019 De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee  Publicatie koninklijk besluit 14/01/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit de inzetten van de spelers en wordt geregeld in artikel 8 van de Kansspelwet. Een van de belangrijke veranderingen zal de manier van registreren en geld storten worden. De nieuwe wetgeving moet er niet alleen voor zorgen dat de 

De rest kan nu ook al één keer per jaar een loterij organiseren, maar de recente wijzigingen in de kansspelwetgeving zetten de deur open naar een vergunning voor meerdere jaren. Roelant Reizevoort, mede-oprichter van LOTNL, verwacht dat genoeg consumenten loten willen kopen van hun favoriete goed doel.

Recente wijzigingen in de milieuwetgeving toegelicht Praktische vragen & antwoorden Kortrijk, 28 november 2019 Ook te volgen via livestream Praktisch Datum en plaats Donderdag 28 november 2019 van 13.30 tot 17.30 uur Ontvangst vanaf 13.15 … De Belgische Kansspelcommissie heeft op haar website bekend gemaakt dat de online goksite goldenpalace.be een A+ licentie heeft verkregen. Daarnaast stelde de commissie ook vol trots haar nieuwe identificatiesysteem voor. Dit nieuwe systeem moet fraude voorkomen en beschermt de Belgische speler op een betere manier. Lees verder ijdens deze studienamiddag worden de recente en komende wijzigingen in de milieuwetgeving en het bredere omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, effectenbeoordeling) uitgediept. Daarnaast bespreken we recente milieurechtspraak, geïllustreerd via cases en praktijkvoorbeelden.. Coronamaatregelen omgevingsvergunning (cf. 'noodbesluiten'): gevolgen … RECENTE WIJZIGINGEN IN DE VERZEKERINGSWETGEVING Inleiding 1. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen­ komst was nog maar goed volledig in werking getreden 1 of de wetgever diende al noodgedwongen op te treden om een aantal belangrijke bepalingen te wijzigen. Het betrof in hoofdzaak de bepalingen inzake de duur van Sep 27, 2017

22 okt 2017 commentaar op de wijziging van de Kansspelwet”, RW. 2009-10, (1330) 1330; P.J. VALGAEREN, “Sociale media: een nieuwe speeltuin voor 

Mede door het bovenstaand beschrevene, maar zeker ook door de technologische veranderingen (internet), heeft de Belgische overheid in januari 2011 de kansspelwetgeving aangepast. De belangrijkste aanpassing is zonder meer de invoering van een vergunningsysteem voor casino's, speelhallen, sportweddenschappen en poker (zowel offline als online). Wet op de kansspelen. 1 Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden: . a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend;